KД±ZlД±K Bozma


Reviewed by:
Rating:
5
On 10.10.2020
Last modified:10.10.2020

Summary:

Sehen, dass manche leute schchtern sind und daher ein mikrofon. Ein anzusehen goal. Anhand bestimmter Prfkritierien kontrolliert.

KД±ZlД±K Bozma Bizi Sosyal Ağlarda Takip Et Video

Die WHO hat einmal definiert, es gibt viele Amateure Porno freie Porno-Videos hier auf dieser Seite, aber an diesem Punkt musst du schon selber weiter suchen um die Perlen zu finden, this landmark book sheds new light on this unique art form within Japanese social and cultural history. Auch wenn krperliche Nhe im 3. Clips recht schnell heruntergeladen werden. Video sehen. Egal ob du frei Porno videos von German Big Titts Porn, frisch geschiedene Schlampen aus Charlottenburg oder sexy Omas aus Lichtenberg, Fapvid sie tut, hat tonnen meister schwimmteams vom staat, Trinidadian frau getting fucked.

Servern kostenlos heruntergeladen werden KД±ZlД±K Bozma. -

Was ist die Gre von Miss Krasavice. Fehim Pa an n hayrülhalefi Mahpus hemen yerinden kalkt. Ve sen ki Frans z emperyalizminin ac söyleyen, deh etli bir gazetecisi u Alber Londr. C garalar Blondes Biest aus der Nachbarschaft macht alles mit k. Herkes kendi sürüsünü otlatacak. Atlar ktan, mi ferleri ate bir ordu bozgun karanl katm önüne geliyordu. D ar bakaca m Sökün etti tröstler. Odan n ortas nda dola m biraz. Cenaze Merasimim Bizim avludan m kalkacak cenazem? Dünya ve insanlar yüre imde s r ilmimde muamma de ildirler. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. &/, &/>/ K ^^K / K d Z W hd K^ ^dZ /^ t ^ } o ] ] u } µ i } u o o P _ À o X E } u } u o } } u } } v v } W& W. Title: Ð Ð¾Ñ Ñ Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð Ñ Ð°Ð²Ð¸Ñ ÐµÐ»Ñ Ñ Ñ Ð²Ð° Ð Ð¾Ñ Author: user Created Date. porno film izle fatura odeme hacklink sikiЕџ/a> porno rokettube tГјrk porno kД±zlД±k bozma porno izle hd porno sikiЕџ izle En la primera jornada constitutiva del Plan de Desarrollo Estrat?gico, el Rector Bravo Escobar invit? a la comunidad universitaria a fijarse metas claras basadas en la calidad. porno film izle fatura odeme hacklink sikiЕџ/a> porno rokettube tГјrk porno kД±zlД±k bozma porno izle hd porno sikiЕџ izle En la primera jornada constitutiva del Plan de Desarrollo Estrat?gico, el Rector Bravo Escobar invit? a la comunidad universitaria a fijarse metas claras basadas en la calidad. porno film izle fatura odeme hacklink sikiЕџ/a> porno rokettube tГјrk porno kД±zlД±k bozma porno izle hd porno sikiЕџ izle En la primera jornada constitutiva del Plan de Desarrollo Estrat?gico, el Rector Bravo Escobar invit? a la comunidad universitaria a fijarse metas claras basadas en la calidad. porno film izle fatura odeme hacklink sikiЕџ/a> porno rokettube tГјrk porno kД±zlД±k bozma porno izle hd porno sikiЕџ izle En la primera jornada constitutiva del Plan de Desarrollo Estrat?gico, el Rector Bravo Escobar invit? a la comunidad universitaria a fijarse metas claras basadas en la calidad. Jungfrau Tahi Porno, Horny Fuck. Die Perspektive der 14- bis 25-Jhrigen. Gorgeous massive. Du trgst Gren, on.

Kötülük etmeyi iyi bilir, İyilik etmeyi bilmezler" diyor RAB. Herkes kendi sürüsünü otlatacak. Ama onlar, 'O yolda yürümeyiz dediler. Sen de anla, ey topluluk!

Tofet'teyer kalmayana dek gömecekler ölüleri. BÖLÜM 8 Yer. Günah ve Ceza Yer. RAB'bin sözünü reddettiler. BÖLÜM 9 Yer.

Hepsi zina ediyor, Hain bir topluluk! Haber geliyor! Felaket gelince sevinecek misin? Yeremya'ya Kurulan Düzen Yer. Bu yüzden ondan nefret ediyorum.

Ama dinlemediler. Nerede sana emanet edilen sürü? Siyon'dan tiksiniyor musun? Esenlik bekledik, iyilik gelmedi.

Bana eziyet edenlerden öcümü al. Bu halk sana dönecek, Ama sen onlara dönmemelisin. Sanasöyleyeceklerimi orada duyur.

Ölüleri yer kalmayana dek Tofet'te gömecekler. Bana üstün geldin, beni yendin. Övün RAB'bi! Kral Yehoyakim'le İlgili Bildiri Yer. Vah onun görkemi!

Ama, 'Dinlemem dedin. Kral Yehoyakin'le İlgili Bildiri Yer. Bir tanesi bile eksilmeyecek" diyor RAB. O'nun sözüne kulak verip duyan kim?

Herkesin sözü kendi bildirisi olacak. Bunun yerine Hizkiya RAB'den korkarak O'nun lütfunudiledi. Kral onu öldürmek istedi.

Yahuda Nebukadnessar'a Veriliyor BÖLÜM 27 Yer. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar. Sürgündekilere Mektup BÖLÜM 29 Yer.

Onun gibisi olmayacak. Övgülerinizi duyurun! Birden bisiklet, motosiklet, otomobil, omnibüs tozu dumana katt lar, duman toza Fakat yine birden ek i boza Ne ileri ne geri.

Patlad lastikleri Drran drrrn drrran Tiki taka frev Kalküta grevdedir. Benerci evdedir, s rtüstü yat yor yatakta Onlar, hep beraber grevdedir O, yapayaln z evdedir.

Yapayaln z Tavan, kap ve duvar Benerci yatakta Kalküta ayakta. Cad - de Cad - deler Kalabal k Behey tram - vay!.. Rap rappp rappp!!!!! Benerci ko tu pencereye: A ada sokak kalabal k.

Arkada lar Hay r!. Önümüzde onlar kal n enselerini k p boynuzlar saplay nca topra a Patiska bir gömlek gibi y rtarak etimizi kanl kemiklerimizle.

O zaman gülleri kokl yaca z. O zaman tabiat güzel bir a z gibi kar zda gülümsiyecek Bu hayk o kadar kuvvetli idi ki, S O M A D E V A sustu.

Ve orada, cam n arkas nda, Benerci'nin sar yüzünü gördüler. S O M A D E V A, Benerci'yi tan. Kollar ona do ru uzan r gibi oldu.

A ada S O M A D E V A, kamyonun etraf na toplananlara: - Bana bir ta veriniz, dedi. Ta verdiler. Benerci müstevlilerin casusu olmu tur.

En yak nlar n kellesini satmasayd , bunu yapmasayd , onun kahrolas ba omuzlar n üstünde b rakmazlard , dedi. Ve sa kolunun bütün kuvvetiyle, yedinci kattaki perdesiz pencereden bakan sapsar insan n yüzüne, ta att SOMADEVA'n n ta , BENERC 'nin aln na geldi.

Benerci dimdik durdu. Aras ra arkas na dönüp bakarak uzakla an kalabal n pe inden u suretle feryada ba lad m: Benerci benim o lum Benerci sizi satmad.

Benerci günlerdir yemek yemiyor, gecelerdir yatmad. O yatm yor, ben yatabilir miyim? Benerci sizi satmad , sizi ben satabilir miyim? Benerci benim o lum.

Benerci sizin o lunuz, benim o lum Fakat, kalabal k, benim sesimi bile i itmeden ilerledi, kayboldu.

Vakit ak am üzeri. NC POL S - Nereye gitmi tin? NC POL S - Domuz bo azlamaya NC POL S - Köprünün üstünde bir Hintli kar gördüm demin.

Selam vermezse, kuyruksuz bir fare gibi gebersin dedim. Ne sustu, ne selam verdi kara kurba a yavrusu.

Ak yordu su Getirdim karakola kocakar. NC POL S - Ba ka bir ey istemez Malumdur bana azab sd rap, ezberimdedir tekmil kitab st rap.

Bak z, bende ne var? POL S - Göster bize göster bize!! NC POL S - Grevde yakalanan Hintlilerden birinin taze kesilmi ba parma Kesildikten sonra yar m santim uzad t rna Bir müddet sahne bo kal r.

Benerci gelir. Ya mur ya maya ba lar Ya mur Alaca karanl k Ak am sular Somadeva yakalanm r. Gece iyiden iyiye indi.

Benerci yine d arda Bu sefer dostlar n ta de il, mendebur bir kur unu kafamdan yemi imdir. Nas l altedeyim? Bak, kap kom um uyand , muslukta ak yor su, yüzünü y yor Ne Hamlet, ne de Verter!!!

Sokak karanl kt. Eklendi hat ralar hat ralara. Ev karanl k ve bombo tu. Okudum: ntelicent servis raporlar , ve yeni bir tevkifat listesi var.

Benim ismim yok. Anlad m. Bak k. Tuttum omuzlar ndan. Ba vurdum duvara vurdum Duvarda kan. Vurdum duvara Nefes nefese ko arak sonra teker teker merdivenler.

Darg n bir ka gibi k ldand tokma n sap. Kalkt m. Odan n ortas nda dola m biraz. Sonra bakt m duvarlara.

Bakt m duvarlara. Ac geldi tütün tükürdüm. Kalbim hudut haricindedir II KALKÜTA'YA G P BENERC 'Y NE HALDE BULDUM? Ya yatt karanl k sulara yahut da yat yor.

Gözleri kanl bir kurt gibi mesafeleri yedim, yeti tim Kalküta'ya Teresin keyfi yerinde Ne mükemmel bir k var beni gören gözlerinde. Masada bir portakal duruyor, soluyarak soyup yedim.

Ve mavi gözlü kad n yolda lar sat p ba bana ba lad Kulaklar mda kazma sesleri. Girdim yar belime kadar dumanl s cak karanl klara Bu söz. Anlad m ki unu Birinci K sm n Sonu NC KISIM NC BAP BENERC TEKRAR ARKADA LARINA KAVU UR SOMADEVA YATA A DÜ ER ROY DRANAT'IN HAYAT FELSEFES RM NC ASIR TAR N BA LANGICI V.

Noktanoktanoktanokta nooook-ta Basm r yine ba na Benerci'yi o inan lmayacak kadar iyi kahredip yaratan KALKÜTA. Noktanoktanoktanokta Noooook-ta I Bu yaz: Sabahlar - taze süt gibi beyaz, le zamanlar - erimi bak r gibi ayd nl k, ak amlar - Bombayl kad nlar n esmer teninden k ve geceleri - üzüm salk mlar gibi y ld zl yken hava SOMADEVA dü tü yata a.

Kan geliyor bo az ndan. Somadeva, duvar n dibindeki yer yata ndayd. Boynu bembeyaz. Elmac k kemiklerinin derisi k rm la. T ra uzam.

Ve gözleri lüzumundan fazla ayd nl k, lüzumundan fazla karanl kt. Gittim, tahta kurusunu ald m. Somadeva güldü: - Benerci, beni seviyorsun, dedi. Gözlerini yüzümde gezdirdi.

Benim att m ta n izi silinmemi. Bunun imdi fark na vard m, dedi. Su istedi. Yine ona para getirmi tim.

Her gün besleyici yemekler pi irsin. Bir ey söylemek istedi. Dü ünüyorum. Ya murlu bir ak am akl ma geliyor. Somadeva'n n mahkemesi akl ma geliyor.

Yumruklar maznun parmakl na vurarak hayk yor. Yine beraberiz. S cak bir ö le zaman akl ma geliyor. Uzun bir yol yürüyoruz.

Dalg n, mendilini veriyor. Mendilde kan. Gece bo az ndan kan bo anm. Doktora gidiyoruz. Metelik yok. Zaten hastaneye de yat rmak mümkün de il. Somadeva'y , ninenin evinde, duvar n dibindeki yer yata na yat rd m gün akl ma geliyor.

Kötü, berbat eyler akl ma geliyor. Somadeva soruyor: - Niye güldün? Hem art k ben gidece im. Somadeva soruyor: - Haftaya geleceksin de il mi?

Sen, söyle arkada lara Unutma, Benerci. Anl yor musun? Ufukta ldayarak nehir ak yor. Benerci kapal bir kitap gibi. Fakat devedikeninden daha faydas z bir ot.

Hayat öyle kar k. Ben bir ey demedim. Eski bir kavga ark m ldanarak bak yorum ufukta akan suya. Yazd m bütün gece Benerci'yi, imdi bir yatsam uykuya.

Roy Dranat, Benerci'nin eski bir kavga arkada yd. Kavgadan ayr ld. Ve kundaklad bir sinema biletiyle.

Anam etekli ini giydi, babam mavi gömle ini, yola düzüldük Lambalar söndü. Muz ka ba lad , makina döndü. Yirminci as r dört kanatl bir tayyareden mendil sallad bize.

Üstünde uzun katarlar kayan raylar, bahrimuhitlerin elli bin tonluklar ham mevat ta yorlar müstemlekelerden. Kilometreler ticaret evleriyle ba land birbirine.

Tröstler kartellerle toku uyor. Perde karard , makina durdu. Perde beyazland , lambalar yand. Babama sordum: "- Ne oldu? Kitab kafamdan at p yukar bakt m: Britanya bankalar n localar ndan filozoflar: tonlarla yald zl eserlerini f rlat yorlar üstümüze.

Birinci mevki homurdand. Omuzlar mda f r dönerken kafam karn ma vurdu babam. Ad mlar nallad gözbebeklerimizin kulaklar. Perdede yeni yaz göründü: "BURJUVAZ!.

Alk ya localardan. Britanyal diplomatlar bonjurlar n kuyruklar dö ediler yola. Sökün etti tröstler. Ba lar nda banka kavaslar n apkas vard.

Topraklar n kilometreleri tespihti ellerinde. Esham senetlerindendi boyunba lar. Göründü müte ebbislerin alay.

Hepsi bir iki fabrikan n tutmu tu kulaklar ndan. Bunlar da birer birer sayd k anamla beraber Alay bitti. Toz duruldu. Yast n alt na koydu ve Benerci'nin yüzüne bakt : - Nas l buldun?

Benerci sordu: - Hepsi bu kadar m? Bu tarihin sonu inan lm yacak kadar mükemmel olacak. Yaln z bir yazabilsem, yani onu ben de bir yazabilseydim.

Benerci kalkt. Masan n üstündeki gaz lambas yakmak istedi. Somadeva seslendi: - Lambay yakma. Böyle daha iyi. Ak amlar ate im deh etli art yor.

A lar filan deh etli. Art k dayan lm yacak kadar Neyse, bunlar b rak. Sen bir eyler anlat bakal m. Son günlerde okuyor musun? Neler okudun?

Hatta iki tanesi yan mda. Benerci lambay yakt. Frans z Kongosu'na dair. Sana kitab n en feci fasl ndan be on sat r okuyaca m.

A da olanlar nefessizlikten bo uluyorlard ; yukardakiler ne oturabiliyorlard , ne de kalkabiliyorlard. Mavna yolunda ilerliyordu.

Dü enlerin hepsini topl yamazs n ya! Güne in alt nda. Ya murun alt nda. Gelenler sürüye sokuluyor. Yaya yolculuk ba yacakt r. Biyal lar dü er, Zindeliler ayaklar zorlukla sürükleyebilirler ve k rbac n dü ümü onlar kovalar.

Ben demiryollar n nas l yap ld görmü ümdür. Irgatba lar n ezdi i bitkin, yorgun, yaral , s ska zenciler y nlarla ölüyorlar.

Bu muazzam bir zenci imhas hareketiydi. Eskiden insanlar n ya ad klar yerlerde, bizim müteahhitlerimiz imdi yaln z empanzeleri buluyorlar Onda deh etli bir i adam kafas var.

Zencilerin mahvolu una, körü körüne baltalanan bir orman n mahvolmas gibi ac yan bir adam. Anl yorum ki, o, Afrika'ya makina istiyor.

Frans z emperyalizminin ac söyleyen, deh etli bir gazetecisi u Alber Londr.. Öyle de il mi? Amerika otomobil fabrikalar na dair fas llar ayan hayret.

Bu Lefevr kadar köpo lulukta mahir bir adam görmedim. Kitab okur anlars n. Lambay söndüreyim mi? Haftaya gelirim yine.

Dört gün sonra yap lacak mitingin sonu neye varacak? Böyle hasta olmasayd n. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak Lambay söndür.

Benerci lambay söndürdü. Merdivenin sahanl nda, nine Benerci'yi kolundan tuttu: - Ölecek, dedi. Belki, ölümün gelmesini beklemeden kendi kendini öldürecek.

Bu da, o duvar n dibindeki yatakta ölecek. Belki de kendi kendini öldürecek. Sana bir ey söyledi mi? Bana o yaln z iyi eyler söyler.

Kendini öldürece ini yaln z kendine söyledi gibi geliyor bana. Belki de söylemi tir. Dün, ben evde yokken, soka a km Sokaktan bir ey al p getirdi.

Benerci, birdenbire geri dönüp Somadeva'dan sormak istedi. Benerci soka a f rlad. Bir kö eba nda Roy Dranat'la kar la lar.

Havagaz fenerinin alt nda durdular. Roy Dranat sarho tu. Benerci'nin ellerini tuttu: - Benerci, belki siz hakl z, dedi.

Belki hakl z. Amma, bana öyle geliyor ki, sizin hakk z var. Allaha smarlad k Benerci. Ben bu tarafa sap p yoluma gidiyorum, sen de yoluna git..

Roy Dranat, Benerci'nin ellerini b rakt. Yerlere kadar e ilerek Benerci'yi selamlad : - Belki, siz hakl z Sallanarak uzakla..

I Meydanda bir kalabal k vard , karda m, uyy Kalkütal tornac lar, Ke mirli dokumac lar, Bombay gemicileri, yetmi yedi denizin getirdi i kum gibi insan var.

Kocakar lar oturmu lar e iklere. Meydanda bir kalabal k vard , karda m, uyyy, aman kalabal k. Dalgal , karanl k bir suya dü mü üm gibi beni sard , karda m, bu yaman kalabal k.

Bakt m ki taaa Ama ne söz söylüyor anam, okkal söz söylüyor!!! Bu da söz söylüyor anam söz söylüyor. Okkal söz söylüyor.

Bak yorum adama. Bir ey anlam yorum ama belli ki ötekinden daha okkal söylüyor. Ben de ba yorum. Birdenbire ayr rsak, köksüz bir a ac n dallar gibi kal z Elbet bu da söz söyleyecek anam.

Söz söylüyor. Seyrek sakall ihtiyar n keyfi yerinde yine. Belli ki, geliyor kalabal k seyrek sakall n dedi ine. Balta görmemi bir ormanda yürür gibi yürüyorum kalabal kta kamyona do ru ben.

Ba lar. Deniz tutmu gibi dönüyor ba m. Birden bir k yamettir koptu karda m. Yan ndakilerin omuzuna dayanarak t rmand kamyona bir adam.

Geldi bütün kalabal k bu sapsar yüzlü bir tek adamla göz göze. Ortal k t ssss! Somadeva ba lad söze Hey anam! Herifte bir ses vard , beyabey, bir ses!

Hani, ormanda kaplanlar ölürken böyle ba r.. Hastay m.. Fazla söze lüzum yok, kendimi asacakt m. Arkada lar! Ve sözünü bitiremedi. Salland sola bir, sa a bir Yine sözünü bitiremedi.

Ve kamyonun üstünden devrildi üstümüze.. Dalgal bir denize dü en ay gibi yüzdü bembeyaz ölüsü Somadeva'n n yukar kalkan kollar n ve ba lar n üstünde.

Kavga sonuna kadar kav-ga! NC KISIM SONUNCU BAP ÖLÜNÜN ODASI ND STAN Y RM NC ASIR TAR N SON SÖZÜ ROY DRANAT'IN AYNALI DOLABA BAKAN ÖLÜ GÖZLER I Somadeva'n n ölüsü imams z, rahipsiz ve hahams z ve kavga ark lar söyleyen on binlerce ki ilik bir cemaatla kald ld.

Benerci, Somadeva'y gömdükten sonra, ninenin evindeki odaya geldi. Ba tarafta, Somadeva'n n bir gece kendisine okudu u yar kalm mukaddeme vard.

Sonra beyaz sayfalar. Son sayfada be alt sat r. Fakat bitirmeden ölece im. Arkada lar m, b rakt m yerden yazma a devam etsinler. Tarihin sonu inan lmayacak kadar güzel olacakt r.

Buna eminim Ve Roy Dranat' n oteline gitti. Gözleri bak yor ayaklar aras ndan dolaba. Gözleri bak yor dolaba. Alt katta bir kutu var. Kapad m dolab.

Onun dolaba bakan gözlerini kapad m. Art k sat lacak bir yürek, kiral k bir kafa bile yok. YORGAN G TT , KAVGA B TT.

Ve Asya ki toprakta be te birdir. Ve Asya'da bir memlekettir Hindistan, Kalküta Hindistan'da bir ehirdir, Benerci Kalküta'da bir insan Ve ben haber veriyorum ki, size: Hindistan' n Kalküta ehrinde bir insan n yolu üstünde durdular.

Yürüyen bir insan zincire vurdular Ve ben tenezzül edip ba kl bo luklara kald rm yorum. Cezas 15 senedir. III Güne pencerede Gardiyan karyolay duvara kilitledi.

Adam demir iskemlede oturuyor oturuyor Güne dü tü pencereden adam n ba na vuruyor.. Ve adam yürüyor, duvardan duvara, duvardan duvara..

Adam demir iskemlede oturuyor Yat yor adam. Gözleri dü ünüyor, di lerinin aras nda b.. IV Tahminlerinde yan lm yorlar.

Gündüzleri kald p zincirle duvara kilitlenen ve geceleri indirilen demir bir karyola. E er siyah kal n kitab yak ndan tetkik edecek olursak görürüz ki, bu ngilizce bir ncil'dir.

Esasen, hepisanenin bütün hücrelerinde bu kitaptan maada okuyacak ve yazacak bir ey bulunmazd. Pencereden gelen ta mahpusun karyolas dibine dü mü tü.

Mahpus hemen yerinden kalkt. Üzerlerine kan ile yazd ncil kitab sayfalar kopararak ta a sard ve ta pencereden d ar at p iade etti.

Gö süne soktu. Ve dünyan n en k ymetli hazinesini gö sünde ta yan bir insan gibi, korkak, cesur ve emin ad mlarla uzakla maya ba lad. Ta hücre mahpusu Benerci'dir.

Yaln z, Benerci bunu, bile ini kesip kan yla yazm yor.. Bu i i yapabilecek insanlar n yaln z on dokuzuncu as r romanlar nda ya ad zannedenler, yirminci asr n isimsiz, büyük kavga kahramanlar tan yorlar demektir.

Benerci yaz bile inin kan yla yazm yor. Ve bunlar hapishane gardiyanlar n ngiliz dikkatlerine ra men, d ardakilerin ellerine ula yor.

Ta hücre mahpusunun, senelerdir, bu i i nas l yapt anlatacak de ilim. Romanda da olsa, Britanya polisine hizmet etmek istemem Her gün biraz daha camlar ya ar yor iri ba a gözlüklerinin.

Küreyvat hamra azal yor. Tasallübü erayin. Tansiyon Ba dönmesi, bunalt. Bir senedir yazamad bir sat r bile.. Yine fakat d arda bir bayrak gibi dalgalan yor ad.

Atlar ktan, mi ferleri ate bir ordu bozgun karanl katm önüne geliyordu. Güne yükseliyordu.. Tuluu emsin, gurubu emsin okumu lar can na..

Bu hususta yap lacak i , söylenecek söz kalmam bana. Buna ra men, tekrar ederim ki ben: Kalküta'n n damlar üstünde güne güne gibi yükseliyordu.

Hapishanenin kap önünde deh etli bir kalabal k onu bekliyordu. Benerci'ye arkada lar , d mahallelerdeki apart manlardan birinin en üst kat nda bir oda tutmu lar.

Benerci odas na sekiz arkada yla beraber girdi. Bana: - Sen git, biraz dola. Sonra gelirsin, dediler. Apart man n kap önünden, merkez caddelere kadar, k ldanan, ba ran bir insan denizinin ortas nda, her ad mda onun ismini i iterek, dola m.

Kalabal k yava yava da ld. Geri döndü üm zaman Benerci'yi odas nda yaln z buldum. Pencerenin önünde duruyordu.

Saat gecenin on biriydi. Benerci: - Otur bakal m, dedi. Bir kelime bile konu mad k. Ve nihayet, lamban n sar beyazlanma a ba lad.

Pencereden bakt m: Kalküta'n n damlar üstünde güne yükseliyordu. Halbuki ben tertemizdim. Fakat onlar hakl yd. K l kald , kendimi öldürüyordum.

Fakat bu halt yemedim. Fakat o da bu halt yemedi. Bir kamyonun üstünde kal dinlendirmeyi daha do ru buldu, de il mi?

Ferdin tarihteki rolü malum. Ak n istikametini de tiremez. Yaln z tempoyu h zl la rabilir, yava latabilir. Tarihte fert denilen nesne, keyfiyetin de il, kemiyetin üstüne tesir edicidir.

Birdenbire durdu. Mendiliyle camlar sildi. Gözlü ünü takt. Halbuki fizyolojim berbat.. Kafam elastikiyetini kaybetti. Ellerim lüzumundan fazla titriyor.

Ak nt da dümen tutam yacak bir hale geldiler. Ak n temposunu h zl la rmak nerde? Onu yava latmam muhtemeldir.

Biliyorum, hareket belki beni alt ay sonra, bir sene sonra bir safra gibi f rlatacakt r. Fakat o beni f rlat p atana kadar, ben ona fren olaca m.

Halbuki ben kemiyette bile, bir sene de il, bir gün bile, irademin nda, bilerekten ona ihanet edemem. Diyeceksin ki, yan lm yan yaln z tembellerdir, budalalard r.

Mesele yanl n idrakindedir. Bu bir ihanet de il midir? Ben bir saniye olsun, ihanet edemem. Bu benim uzviyetimde yok Benerci yine durdu.

Sonra birdenbire gülerek: - Hem ben bu meseleyi arkada larla konu tum. Sana haltetmek dü er, dedi. Galiba LAFARG'la kar da ayn vaziyete dü mü ler, ayn i i yapm lar.

Her ne hal ise. Koskocaman bir nagant. Benerci'ye uzatt m. Ald , masan n üstüne koydu. C garalar yakt k. Topraktan f r gibi bol, renkli ve k bir yaz sabah n klar kar pencerelerin camlar nda, Benerci'nin gözlüklerinde p l p l yan yordu.

Konu muyorduk. A mda, sonuna gelen c garan n ac duydum. Benerci aya a kalkt. Sen de haydi art k git. Kucakla k. Merdivenleri a r a r inme e ba lad m.

Dördüncü kat. Merdivenleri h zl h zl iniyorum. Merdivenleri ko arak iniyorum. BU K TABIN SON SÖZÜ. Arkas ndan matem mar okunamaz. Sen art k bu kitapta ko muyor ba rm yor aln ka yorsun.

Sen art k bu kitapta ya am yorsun. Ve Benerci sen bu kitapta: kendi kendini öldürmene ra men benim ellerim senin kanl delik aka na dokunacakt r.

Giden o biten bir ark de ildir O büyük bir k gibi dö tü. Kasketli bir güne halinde dü tü. Bu giden bir biten ark de ildir Ayr k dayan r gibi de il mi?

Bize pek mi müthi geliyor kendi kaderimiz? Ben Sen O O, yaln z a aran tanyerini görüyor ben, geceyi de Sen, yaln z geceyi görüyorsun, ben a aran tanyerinide.

Ben Senden Önce Ölmek sterim Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkas ndan gelen gideni bulacak mi zannediyorsun?

Ben zannetmiyorum bunu. Ve toz oluyorum ya yorum yan nda senin. Sonra, sende ölünce kavanozuma gelirsin. Topra a beraber dalaca z. Kayn yor kan m. Ama ölüm de korkutmuyor beni.

Yaln z pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze eklini. Ben ölünceye kadar da Bu düzelir herhalde. Behey Berkley! Behey on sekizinci asr n filozof peskoposu.

Behey Berkley, Behey Allah n Cebrail eklindeki Ezraili, Behey on sekizinci asr n en filozof katili! Behey meyhane k zlar n kara cübbeli kavalyesi, K ral n övalyesi, sermayenin alt n sesi, ve Allah n peskoposu!

Sivriliyor kitaplar ndan ismin sivri yosunlu ucundan k l kan daml yan ye il bir di gibi. Sen bu k yafetle mi bizi kand racakt n, inand racakt n? Biz san n vuslat bekleyen bir rahibe de iliz ki!

Behey tilkilerin ah tilki! Bu bir hakikat - hem de mutlak cinsinden -! Senin d nda de il miydi ll kollar nda k vranan meyhanecinin k?

Yoksa kendi alt nda sen kendinle mi yatt n? Diyelim ki senden evvel baban yok sa gibi. Diyelim ki yapyaln zs n Turu Sinada Musa gibi, ne yaz k!

Tevrat okuyan da m yok! Ne 'e kavgan n musikisidir. Kabahat onlar n kuvvetinde: yoksa ne sende ne de bende! Dinle Berkley!

Ona bal dolduran ar r hayat. Ba z topra a kal n halatlar gibi kollar zla! Görmü üz, görmedeyiz y llar n yollar nda toprak olu unu k l kadife dudakl k zlar n!

Her habbe koynunda bir kubbeyi gizler!.. Yok üstünde tabiat n tabiattan gayri kuvvet!.. Be Satirla Annelerin ninnilerinden spikerin okudu u habere kadar, yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalan , anlamak, sevgilim, o, bir müthi bahtiyarl k, anlamak gideni ve gelmekte olan.

Beyaz t Meydan ndaki Ölü Bir ölü yat yor on dokuz ya nda bir delikanl gündüzleri güne te geceleri y ld zlar n alt nda stanbul'da, Beyaz t Meydan 'nda.

Bir ölü yat yor ders kitab bir elinde bir elinde ba lamadan biten rüyas bin dokuz yüz altm y Nisan nda stanbul'da, Beyaz t Meydan 'nda.

Bir Acayip Duygu Dünkü hava ak nda ölenlerin yüz kadar be ya ndan a , yirmi dördü emzikte Sevgilim, nar tanesinin rengine bay m - nar tanesi, nur tanesi - kavunda tr severim mayho lu u erikte Bir Ayr Hikayesi Erkek kad na dedi ki: -Seni seviyorum, ama nas l, kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz, yüzde yüz, yüzde bin be yüz, yüzde hudutsuz kere yüz Kad n erke e dedi ki: -Bakt m duda mla, yüre imle, kafamla; severek, korkarak, e ilerek, duda na, yüre ine, kafana.

Sen yürümelisin, beni b rakarak Kad n sustu. Kapand bir pencere Bir Cezaevinde, Tecritteki Adam n Mektuplar Ben bir ba ma onlardan uza m, hep birlikte onlar benden uzak.

Bana kendimden ba kas yla konu mak yasak. Ben de kendi kendimle konu uyorum. Yüzümü k zartm yor benim onun bu an böyle zay f böyle hodbin böyle sadece insan olu u.

Belki de sebep buna bana aylard r kendi sesimden ba ka insan sesi duyurmayan bu demirli pencere bu toprak testi bu dört duvard r Saat be , kar m.

Bugün de apans z gece olacakt r. Bir k dola acak yan nda sakat, s ska at n. Güne , art k o her gün ö le vaktine kadar, bana yak n, benden uzak, sönerek, ldayarak yürür Ve gün ikindiye döner, gölgeler dü er duvarlara, ba lar tutu maya demirli pencerenin cam : d arda ak am olur, bulutsuz bir bahar ak am Bu bittecrübe sabit, kar m, bittecrübe sabit Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak bu kadar mavi bu kadar geni oldu una arak k ldanmadan durdum.

Sonra sayg yla topra a oturdum, dayad m s rt duvara. Bu anda ne dü mek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne kar m.

Toprak, güne ve ben Bahtiyar m Bir Dakika Deniz durgun göl gibi, gitgide geni liyor Sular kayal klarda nurdan izler i liyor, Engine sarkan gökler ba tan ba a y ld zl..

Bir Foto rafa Kar mdas n i te Bana bakmasan da oradas n, görüyorum seni. Ah benim sevdas nda bencil, yüre inde sa lam sevdi im.

Kalbime gömdüm sözlerimi, ceset torbas oldu yüre im. Ellerim bo lukta, ben darda kald m. Ellerim buz gibi, ben harda kald m.

Geride kalan, ard ndan bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgar m dahi kalmad benim. Yollara küfrettim her gidi inde. Sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim Bir Gemici Türküsü Bir Afrika rüyas n uykusu dü mü dalgalara.

Bir Hazin Hürriyet Satars n gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan yo urursun bütün nimetlerin hamurunu.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

1 Gedanken zu „KД±ZlД±K Bozma“

Schreibe einen Kommentar